blodsbroder.nu

RT92 har sedan våren 2013 bedrivit ett välgörenhetsprojekt som uppmara bröder och systrar inom Round Table och systerföreningen Ladies Circle att gå och lämna blod. Detta görs under parollen “Blodbroder.nu”.rt92_blodbroder2

I jakt på ett välgörenhetsprojekt för klubben att utföra så konstaterade vi att de ekonomiska resurserna hos medlemmar i vår stora förening varierar och att det inte alltid är så lätt för alla att göra stora ekonomiska donnationer. En sak kan dock alla göra och det är att lämna blod. Det kostar ingenting, alla producerar nytt blod varje dag och vi ger behövande en hjälpande hand. I princip alla kan vara med, så länge som man uppfyller blodcentralernas krav på blodgivare. Dessutom får man i Sverige möjlighet att donera en mindre peng till ett välgörenhetsprojekt varje gång man lämnat.

Vi bestämde oss för att starta projektet och lanserade hemsidan blodbroder.nu

För att sporra klubbarna ytterligare att gå till blodcentralerna så skänker vi en flaska skumpa till den klubben inom Round Table respektive Ladies Circle som varit flitigast på att lämna blod under året. Detta sker årligen vid föreningarnas gemensamma Riksmöte i månadsskiftet maj/juni respektive år.

Vill du också lämna blod, se på www.geblod.nu var du har närmaste blodcentral och glöm inte att registrea tillfället på blodbroder.nu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.