Charity

Round Table är i första hand en organisation som skapar sociala kontakter mellan unga män i olika verksamhetsområden. En del av verksamheten ägnar vi dock till olika former av välgörenhetsarbete. Centralt i Round Table Sweden lämnar vi bidrag till framför allt föreningen Min Stora Dag men enskilda klubbar kan även genomföra egna välgörenhetssatsningar på den nivå man önskar och klarar av. Vi i RT92 har valt några olika välgörenhetsprojekt som vi satsar på i form av “Blodbroder.nu” och “Däckbytardagarna”. Se vidare under respektive sida för mer information om dessa aktiviteter och hur du kan hjälpa oss att bidra.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.